*למסורבי בנקים, BDI שלילי, ובעלי נכס נדל"ן בלבד*

*למסורבי בנקים, BDI שלילי, ובעלי נכס נדל"ן בלבד*

כמה אחוז משווי הנכס תרצו לקחת בהלוואה


*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים
והליכי הוצאה לפועל*

*אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור
ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל*

מה קורה אחרי שהוצאנו
את ההלוואה?

מה קורה אחרי שהוצאנו את ההלוואה?

אם בבעלותך נכס נדל"ן 
ניתן למלא פרטים ונחזור אליך
בהקדם לבדיקת התכנות ושיחת ייעוץ ללא עלות.

הסכום מינימאלי להגשת בקשה להלוואה הינו 150,000 ₪
***מיועד לבעלי נכס נדל"ן בלבד***