תודה שפנית אלינו

בהתבסס על תשובותיך בבדיקת זכאות לא נוכל לעזור לך.